You are here:

Psychoterapia

Pomoc psychoterapeutyczna w myśl terapii systemowej
Pomoc psychologiczna w myśl terapii systemowej realizowana jest w gabinecie psycholog Agaty Poręby – Chabros w Lublinie. Klienci którzy pojawiają się w gabinecie pracującej w Lublinie psycholog w pierwszej kolejności mogą korzystać z diagnozy psychologicznej, jaka obejmuje: diagnostykę sprawności intelektualnej, diagnozowanie osobowości lub zdiagnozowanie zaburzeń. Jest to uzależnione od tego, czego wymaga określony przypadek. Wszystkie diagnozy wykonywane są na równi dla najmłodszych, nastolatków, jak i dla osób dorosłych. Kiedy klient ma takie życzenie, to diagnoza może być przedłożona w formie pisemnej, dla kolejnych konsultacji lub, na potrzeby konkretnej instytucji. Pomoc taka jak konsultacja psychologiczna realizowana jest na podstawie indywidualnego podejścia. Podczas psychoterapii pacjenci mogą dookreślić z pomocą psychoterapeutki, jakiej zmiany się spodziewają w życiu i jak mogą to w trakcie psychoterapii uzyskać. Terapia może być skierowana do jednego pacjenta, do pary albo do rodziny.

Posted by: admin

Related articles
 

Back to Top