You are here:

Kosztowne skrzypce Stradivariusa, które trafiły do Polski dzięki Romanowi Ziemianowi

Roman Ziemian to pomysłodawca platformy społecznościowej, jaka łączy ludzi działających w dziedzinie sprzedaży bezpośredniej oraz marketingu wielopoziomowego FutureNet. Fundator Roman Ziemian darczyńca od kilku lat jest zaangażowany w działalność charytatywną, na rzecz kultury oraz edukacyjną na całym świecie. Przykładowo, kupno drogocennych skrzypiec Stradivariusa motywował uwielbieniem do muzyki. Było dla niego także ważne to, by rodzimi muzycy mieli okazję do progresu, korzystając z takich wyjątkowych skrzypiec. Instrument lutniczy został przekazany w ręce wirtuoza Janusza Wawrowskiego, który stwierdził, że aktualnie już nie ma mowy o tym, by polscy artyści byli marginalizowani na scenie międzynarodowej. Roman Ziemian takim działaniem dowiódł, że chętnie popiera akcje kulturalne i sportowe. Zabytkowe skrzypce Stradivariusa są znakiem tego, że biznesmen troszczy się o polską kulturę.

Posted by: admin

Related articles
 

Back to Top